2014. április 23., szerda

Rejtvény III (megoldás)

Következik harmadik történelmi rejtvényünk eredményhirdetése.
Az eredmény: egyetlen helyes megoldás sem érkezett. Ami azt illeti tényleg nem olyan általánosan ismert dolgokról volt szó, bár némi segítséggel igyekeztünk megkönnyíteni a dolgotokat. Na, nem baj.

A kérdésünk ugye a következő volt: ki ez az amerikai és ez a magyar hadvezér?

(Annyit ugye elárultunk, hogy hasonló módon haltak meg. És később más dolgokat is elárultunk róluk.)

A megoldás pedig: az amerikai hadvezér Thomas Jackson tábornok, a magyar pedig Esze Tamás dandárnok. Közös pedig bennük, hogy mindkettőjüket a saját embereik lőtték le tévedésből. Igaz, itt a hasonlóság véget is ér, mert a két szerencsétlenség más-más körülmények között történt.Esze Tamás (akit viszonylag sokan felismertetek) 1666-ban született Tarpán (Szatmár megyében), a Rákóczi-család jobbágyaként. Az 1690-es évekig leginkább fuvarozásból élt, vagyis elszekerezett Máramaros megyébe, ott olcsón sót vásárolt, és aztán átszállította és jó áron eladta az egészet Szabolcs, Szatmár és Bereg megyében. Emellett valószínűleg csempészettel is foglalkozott a lengyel-magyar határon, valamint titokban segíthetett bujdosó katonáknak. Valamikor 1701-ben vagy 1702-ben néhány sótiszt igazságtalanul elkobozta a szekerét és a lábasjószágait, veszélybe sodorva a megélhetését. Ő ekkor bujdosó barátaihoz fordult segítségért. Együtt azt találták ki, hogy beállnak toborzó katonának a seregbe, mivel akkoriban a császár a franciák elleni háborúhoz toborzott önkénteseket. Mikor Esze Tamás és Kis Albert elég embert szedtek össze, akkor a nekik kiosztott fegyverekkel együtt leléptek, és elhatározták, hogy parasztfelkelést kezdenek, aminek az élére szeretett urukat, Rákóczi Ferencet hívják haza Polákországból. Na a többi aztán ismert történet: Rákóczi hazajött, és mivel ő kiemelkedően népszerű volt Magyarországon, a helyi parasztfelkelésnek induló harc (ahogyan idővel mind több ember, nemesek és arisztokraták is csatlakoztak hozzá) a kora újkor legnagyobb szabású magyar függetlenségi háborújává nőtte ki magát.
Esze Tamás, az egykori szekeres jobbágyparaszt pedig ebben a háborúban autodidakta módon magasrangú katonává, hadseregszervezővé és remek hadvezérré képezte magát. (Nem titok, hogy első haditette még csak annyi volt, hogy megtámadta és kifosztotta a tiszaújlaki sóházat, visszaszerezve elkobzott vagyonát. Ma emléktábla hirdeti a fosztogatók dicső emlékét.) A jobbágyszármazású katonák közül nála magasabb rangig a felkelő seregben csak Bottyán János jutott (de ő jóval régebben kezdte a katonáskodást, jóval idősebb is volt Eszénél). (Kis Albert, a felkelés másik elindítója például dicstelenül végezte: erőszakoskodásért és fosztogatásért Rákóczi viszonylag korán felakasztatta, elrettentő példaként.) Esze Tamás ott volt a szabadságharc legnagyobb csatáiban, emellett mindig szót emelt a szegény sorsú katonákért is a fejedelemnél. Rákóczi 1708-ban nemesi rangra emelte vitéz autodidakta hadvezérét. A híres kép, ami őt ábrázolja, az ekkor neki adományozott címerképről való.

Végül mégsem a harcmezőn halt meg, hanem egy kocsmai verekedésben 1708 májusában. Az történt, hogy a Nyitra környékén táborozó részeg katonák között verekedés tört ki, és Esze rohant, hogy szétválassza a katonákat. Csakhogy mire odaért a bunyó annyira eldurvult, hogy már a lőfegyverek is előkerültek. Így Esze Tamás egy eltévedt puskagolyótól halt meg. Rákóczi kivizsgáltatta az ügyet, de soha nem derült ki mégcsak az sem, hogy kinek a fegyveréből származott a gyilkos golyó. A vezér halála után gyalogos dandárját Rákóczi fejedelem (megbecsülése jeléül) palotássá tette azaz a testőrségébe soroztatta be.Thomas Jackson, a kevésbé ismert ember a fenti képről 1824-ben született Clacksburgben, Virginia államban, az USA-ban. Az apja molnár volt, ő is molnárlegényként dolgozott egy darabig, de aztán felvételizett a West Pointban működő katonai akadémiára. És ő is elég tehetséges katonának bizonyult, gyorsan emelkedett a ranglétrán. Kitüntette magát a mexikóiak elleni háborúban. 1861-ben, a polgárháború kitörésekor a déliek (konföderációsok) tábornoka lett. Először az újoncok kiképzését irányította, később Robert Lee mellett az egyik legfontosabb konföderációs tábornokká nőtte ki magát, számos csatában vezette győzelemre a seregét, és már életében legenda lett. Rendíthetetlenségéért, ahogy már említettük, a Stonewall (Kőfal) melléknevet kapta, bár egyesek úgy emlegették "Fool Tom" (Bolond Tom).
Ő a csatamezőn szerzett halálos sebet, Chancellorsville-nél 1863-ban, mikor a katonái egy éjszakai rajtaütés alkalmával összezavarodtak, és ijedtükben egymást kezdték lőni. Jackson tábornok is ekkor kapott több lövést, de csak hetekkel később halt meg. Alakja Lee tábornokéhoz hasonlóan máig népszerű, annak ellenére, hogy a déliek elvesztették a háborút.


A két ember természetesen az előző rejtvényről jutott eszembe, mikor véletlenül az Interneten keresgélve olyan adatokat találtam, hogy (az előző rejtvényben szereplő) Józef Poniatowski sem biztos, hogy vízbefulladt, hanem lehet hogy saját francia szövetségesei lőttek rá, mikor átúsztatta az Elster folyót. Amúgy tapasztalt katonák mondják, hogy egy háborúba a tévedés lehetősége is be kell hogy legyen kalkulálva, azaz a bajtársi tűzzel ugyanúgy számolni kell néha, mint az ellenségével.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése