2015. november 28., szombat

Idézőjel (Gombos 1947)

„Az ilyen [népi művelődést ösztönző] értelmiségi típus éppenséggel nem hiányzik társadalmunkból (s ez jórészt a népi irodalomnak köszönhető), de munkára kész csapatunknak nem teljes a felkészültsége: legnagyobbrészt szellemi ideológiai kérdések szövevényében vergődnek, megrekednek a népdalok, a népi hagyományok bűvöletében, a magyar lélek sajátos formáinak elemzésében, s a szellemi néprajzkincs visszajuttatásán kívül nemigen tudnak mással szolgálni népünknek. A magyar népi művelődés élcsapata ma még erősen spirituális és misztikus beállítottságú. Ebből a körből ki kell törniük a gyakorlati feladatok területére, különben csak szektás mozgalom sikeredik a magyar parasztság szellemi megújulásából. S ettől még éhenhalhatunk saját földünkön! Vigyük el Adyt a parasztok közé, s adjuk vissza nekik népdalaikat, de vigyük magunkkal a mezőgazdasági szakkönyveket, a szövetkezeti írásokat, az ipari és kereskedelmi ismereteket is! A parasztságnak sokkal nagyobb szüksége van ma erre, mint egyébre, s ha felelősséget érzünk jövője iránt, ezt a szükségletét kell elsősorban kielégítenünk. (...) Új szemléletre, új és alaposan kibővült magyarság-élményre kell törekednünk. Értelmiségnek, parasztnak és munkásnak egyaránt (...) hitet kell építenie magyar múlt anyagából és a külföld értékeiből. Nyissunk ajtót lelkünkben a világra, a jó magyar múltra, s a nehezen áttekinthető vajúdó jelenre, s próbáljunk korszerű szintézisben látni mindent, amit látnunk kell. Művelődjünk valamennyien, közösen és cselekvően azzal a hittel, hogy csak olyan műveltséggel maradhatunk meg, amely a teljes élet minden kérdésére oda tudja állítani a megfelelő embert, s minden emberben a megfelelő választ. Művészetben, irodalomban messze elöl járunk. Gazdasági életünk tőkés felépítménye európai ugyan, de gyarmati sorsban él alatta a parasztság. Népünk ereje, türelme, munkabírása és hite még mindig, minden nyomorúság ellenére is erős, országot lehet vele építeni a romokból. De szomorú lenne, ha megint nem magának építené fel.”
(Gombos Imre: Szövetkezeti mozgalom, 1947)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése