2016. február 10., szerda

Idézőjel (Jászi)

„A materializmus és a spiritualizmus harca, véleményünk szerint egyike a legmeddőbb tudományos vitáknak. Mindkét elnevezés egyformán szerencsétlen, és egy csomó skolaszticizmust rejt magában. (...) Kétségtelen, hogy anyag nincs erő nélkül és erő nincs anyag nélkül. Az anyagban nincs semmi materialisztikusabb, mint az erőben, és megfordítva, az erő semmivel sem transzcendentálisabb valami, mint az anyag. Végső lényegében éppen olyan kevéssé ismerjük az egyiket, mint a másikat. (...)
Metafizikai légvárépítés helyett a tudomány tisztje nem lehet más, mint kipróbált módszereivel tovább dolgozni a világmindenség megismerésén, kutatni annak két, mindenütt együtt jelenlevő, egymástól elválaszthatatlan jelentkezési formáját: az erőt és az anyagot. Ami igaz a filozófiai materializmusra és idealizmusra, ugyanez áll a társadalmira.”

(Jászi Oszkár: A történelmi materializmus állambölcselete)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése