2016. február 14., vasárnap

Vers Bálint napján

Szeretjük Balassi Bálint verseit, különösen ilyenkor, Bálint-napon ezeket a szép szerelmes verseket. Íme itt van még kettő:

Balassi Bálint:
Istenem sok jókkal áldjon meg!

Istenem sok jókkal,
Mint mezőt virággal,
Édes lelkem, áldjon mmeg!
Jó egészségedben
És jó szerencsédben
Sokáiglan tartson meg!
Mit Istentől kévánsz
És csak alig is vársz
Az Úr Isten adja meg!

Lelkem édes szívem,
Soha feledékeny
Én terólad nem leszek;
És te beszédidről,
Csendes tréfáidról
Én minden jót reménylek;
Kit engedjen Isten
Hamar időn érnem:
Én csak azon könyörgök.

De lám édes szívem,
Az én Istenemnek
Csak ez volt akaratja,
Hogy szegény fejemet,
Szomorú szívemet,
Ő, csak ő elkénozta;
De hiszem, megszánja,
Csakhogy sanyargatja,
Míg akaratja tartja.

Az én Istenemnek
Alázatos szívvel
Csak azon könyörgök:
Szívem az szíveddel,
Lelkem az lelkeddel
Hogyha együtt lehetne,
Bátor ez világban
Keserves életem
Kimúlásra elmenne.

Az én könyörgésem,
Bizonnyal elhiszem,
Istenem meghallgatja;
Meg is adja nekem,
Azmit kíván szívem,
Ha kedves akaratja.
Csakhogy igaz hitből,
Lelki szeretetből
Könyörgésemet várja.Minap kezembe vőm muzsikámot

Minap kezembe vőm muzsikámot,
Elpendítém keserves nótámot.
Megújétá az én bánatimot,
És így kezdém el gondolatimot.

Mert szívemet szerelemnek lángja
Környülfogta, mint egy tüzes fáklya.
Az sok búnak az mérge is rágja,
Azt nem tudom, mikoron elhagyja.

Jaj, hát hová légyen szegény fejem,
Búbánat ha nem távozik tőlem?
Szerelmesem, kérlek ne hagyj engem,
Akár csak te légy már könnyebbségem.

Tekénts reám kegyes szemeiddel,
Nyakamat öleld meg kezeiddel,
Enyhítsd szívem édes beszédiddel,
Hadd élhessek hű szereteteddel.

Ez szót hallván, szeretőm nyakamra,
Gyenge kezét veté a vállamra,
És szép csókot hinte az orcámra,
Annakutána így vigasztala:

„Ne szánkódjál életem istápja,
Mert szívemnek nálad vagyon vára:
Szerelmemnek nálad vígassága
Mindenkor, mikor szíved akarja.”

Hogy örvendezvén, néki ily szókat,
Szerelemtől elvévén sok jókat,
Ismét hátravetem mindazokat,
Hátravessünk minden bánatokat!

Isten legyen hozzád édes nymphám,
Énrám kegyesen tekints Annókám,
Ne légy feledékeny szép Ilonám,
Élj sokáig, édes szép Violám!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése