2014. március 29., szombat

Lojalitás és "mechanikus narancsok" II.

Sikerült elcsípnünk egy holnapi beszámolót a ma tartandó (azt mondjátok, még el sem kezdődött?) birodalmi díszszemléről, avagy a „ne-tüntessünk-mert-nincs-rá-semmi-szükség-minden-a-legnagyobb-rendben-van” nevű antitüntetésről, amelyre olyan régen készülnek ezek a…
Rövidítve közlöm.

„…ismét itt vonul nemzetünk Békén Éberen Őrködő Serege, Dicső Birodalmunk egybentartója.
Elöl léptet fehér lova hátán Mindnyájunk Uralkodója, a Tévedhetetlen és Megvesztegethetetlen Legfőbb Bölcs Főnök.
Ő, kinek már fényes tekintete is áldást hoz e Hazára, kinek végtelen bölcsességét véges eszünk fel sem foghatja, kinek köszönhetjük a Rendet, a Haza Új Rendjét, mely a Galaxis minden értelmes és gondolkodó létformája számára elhozza az egyedül Igaz és Üdvözítő Gazdaságpolitika uralmát, ki győzedelmeskedett minden undok undorító és gáncsoskodó gonosz erő felett, kinek köszönhetjük mindazokat a csökkenéseket és (…)*
Lova fehér, mint a Legfőbb Bölcs Főnök, az Egyedül Igaz Elme hófehér tisztaságú fehér lelke, és fehér, mint az a mén, melyen annak idején Dicső Admirálisunk léptetett be Hazánkba, kinek flottánk legyőzhetetlenségét és az annyi értékes fiatal életet megmentő és megnemesítő dicső háborúnkat köszönhetjük. (…)

Legfőbb Bölcs Főnökünk után következik dicső múltú szellemi csendőrsége, kik annyi méltatlan és gáncsoskodó szellemi merénylettől mentették meg Tisztaelméjű Főnökünk dicső Egy Üdvözítő Politikáját (…) s akiknek így Hazánk és mi magunk is sokat köszönhetünk.

S jönnek mind ugyanezen Legfőbb Bölcs Uralkodó Főnök önfeláldozó névtelen védelmezői, kik a mindennapokban olyan sokat tesznek ugyanezen Legfőbb Főnökért. Kik nap mint nap izzadnak és véreznek dicső Centrális Erőterünk védelmében.

 

(…)
S jönnek a nemrég felállított Idegenrendészeti Intézet szellemi őrei is,

kiknek legmodernebbül felvértezett és felfegyverzett Igazságával semmi mocskos múltbéli galád porhintés szembe nem szállhat, letűnt elhallgatás előttük meg nem állhat.
(…)
S jönnek mind a Legfőbb Bölcs Uralkodó Főnök dicső és hálás oligarchái, kik minden harcban mellette álltak.


(…) Figyeljünk a mindennapokban az ő intő szavaikra is, hiszen a mi oligarcháink ők, vérünkből lelkezett gyönyörű segítőink, akiknek köszönhetjük, hogy nem kell idegen tőke uralmát nyögnünk, idegenszívű idegenek intrikái alatt görnyedeznünk.

(…)
S itt van mind a nép, fennen lobogtatva Birodalmunk dicső zászlaját, Legfőbb Bölcs Uralkodónktól kapott legbölcsebb gránitszilárd Törvényét, a Törvényt mely mindnyájunkat egyként védelmez, s fennen lobogtatja a Legfőbb Bölcs Uralkodó Főnök fényes tekintetét, Rendszere Rendjének foglalatját és Törvényünk gránitszikla stabilitású Asztalát.
 

(…)
Itt vonulnak továbbá baráti Birodalmunk hű katonái is, színpompás egyenruhájukban, melyet Grigorij Patyomkin tervezett.


Az a Patyomkin, kinek városrendező tevékenysége oly nagy mértékben inspirálta Dicső Uralkodó Főnökünk filozófiáját is. Azon katonák egyenruhájában, kik annak idején olyan hatékony baráti segítséget nyújtottak a baráti Lengyel Köztársaság hithű konzervatív arisztokráciájának is, hogy országa tiszta kebeléből kiirthassa a forradalmiság és a modernség, szóval a bűnös felvilágosodás, írott alkotmány formájában jelentkező mételyét.
(…)*
S mindezt a sok szépet és jót Legfőbb Uralkodó Főnökünk adta nekünk, kinek Rendje egyetértésben, eltéphetetlen kötelékekkel egyesíti sokat szenvedett Nemzetünket…”


Stb.

*Itt mindkét esetben három oldal tömény ömlengés következik a Fényes Tekintetű Legfőbb Uralkodó Főnök múltbeli érdemeiről, és véghetetlen bölcsességéről, valamint kölcségcsökkentési harcáról (így!). És persze példamutató szerénységéről, hogy most is milyen egyszerű öltözékben vonul fel, stb. El tudjátok képzelni, na…

http://kiviszitovabb.blogspot.hu/2012/01/lojalitas-es-mechanikus-narancsok.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése