2013. november 8., péntek

Dzsentri-eszmék

A konzervativizmus alapjában véve nem rossz. A konzerválás önmagában megőrzést jelent, és ha a megőrzés nem válik megmerevítéssé, akkor nincs is semmi baj vele. Igaz, éppen Muharay Elemér, a paraszti hagyományok továbbéltetésének egyik buzgó híve mondta:
„semmi élőt nem lehet konzerválni. Maga a konzerválás az élő halála. Ami él az a természet törvényei szerint fejlődik és alakul.”
De számomra a konzervativizmus nem jelent feltétlenül ilyen merev hagyományőrzést. A konzervativizmus inkább a lassú, szerves fejlődés igenlését, a hirtelen társadalmi megrázkódtatások elkerülését jelenti, legalábbis eredetileg. Tehát ugyanúgy az „élni és élni hagyni” elvén alapul, mint az eredeti liberalizmus.
Azonban a konzervativizmusnak is többféle irányzata van.
Van pedig egy irányzata, ami különösen káros, de sajnos nagyon elterjedt Magyarországon. Ezt leginkább dzsentri-konzervativizmusnak lehetne nevezni. Ez pedig nem a lassú, szerves fejlődés híve, hanem a fejlődés megállításáé, illetve a visszafejlődésé. A dzsentri-konzervativizmus világszemlélete tulajdonképpen azon alapul, hogy az utolsó háromszáz év minden társadalomtudományi eredményét tulajdonképpen akár figyelmen kívül is lehet hagyni. (A technikai eredményeket persze nem, amik az ember kényelmesebb életét biztosítják. Azokat nem akarják következetesen elvetni.)


Felvilágosodás? El sem kellett volna kezdeni. Tudományok? Úgyis minden benne van a Bibliában, amit tudni kell. Törvény előtti egyenlőség? Az emberek különbözőek, ezért a törvény előtt sem lehetnek egyenlőek. Szabadság? Szabadsága elég ha néhány embernek van, akik arra születtek. Népszuverenitás? Szuverenitása nem egy népnek, hanem egy országnak van. (Annak jelképe pedig a Szent Korona.) Tehát az ország vezetőinek. Nehogy már minden hozzá nem értő idióta beleszólhasson! Természetes emberi jogok? Nem kellenek, mindent szabályozni kell, nehogy a hülye paraszt hülyeséget csináljon a hülye fejével. (Én úgysem csinálok semmi hülyeséget, én okosabb vagyok mint mások, engem nem kell megrendszabályozni.) Ártatlanság vélelme? Senki sem ártatlan, mindenki eredendően bűnös. Nehogy már ne lehessen egy nyavalyás szarházit csendőrökkel megveretni, csak azért mert ő ártatlannak mondja magát! Hatalmi ágak szétválasztása? Úgyis a Szent Korona az összes hatalom jelképe, akinél van, az Uralkodó vagy a Kormányzó úgyis azt csinál, amit akar, kivéve, ha a Kiválók megvétózzák. Törvényhozók felelőssége? A törvényhozók szentek, nehogy már bárki bevádolhassa őket! Alkotmány? Minek az, amikor van Aranybulla és Tripartitum…
Jobbágyfelszabadítás? Minek volt arra szükség, mikor a parasztok lusták, maguktól úgysem dolgoznának… Nemzetőrség? Egy francot lesz önszervező nemzetőrség, államilag irányított, könyörtelen csendőrség kell. Sajtószabadság? Nehogy már bárki bármit pofázhasson, ami nekem nem tetszik! Nehogy már kritizálni lehessen az Uralkodót/ Kormányzót! Vallásszabadság? De hiszen egy igaz vallás van, ezt megmondta a pápa is meg a Biblia is!
Szlovákia? Azok a hülye tótok csak visszamaradott hegyi pásztorok, nem tudnak azok saját országot szervezni. Államot szervezni csak a magyarok tudnak. (Meg a lengyelek.)
Köztársaság? A Királyság szent államforma, nem baj, ha nincs király, legyen egy Kormányzó, akkor már jó az államforma is. Titkos szavazás? Nem kell itt eltitkolni a véleményeket, vállalja csak fel mindenki, hogy kire szavaz. (Legfeljebb pofán töröltetem érte utána.)
Progresszív adózás? Nehogy már az a suttyó hülye kevesebbet fizessen, ha belegebed is! Minimálbér? Nehogy már emiatt keressek kevesebbet! Munkás-/ Munkavállalói érdekvédelem? Nehogy már a paraszt/ munkás/ beosztott visszapofázhasson a földesurának/ főnökének/ nekem! (Én sem pofázom vissza a Pártnak és a Vezérnek/ Uralkodónak/ Főnöknek.) 40 órás munkahét? Nem hagyhatjuk lazsálni a hülye parasztot/ munkást/ beosztottat, mert tönkremegy a gazdaság. Földosztás? A hülye paraszt nem tud normálisan gazdálkodni. Dolgozzon csak a földesura/ főnöke birtokán, az majd gondoskodik róla.
Többpártrendszer meg pluralizmus? Nem kell itt több párt, meg több választási lehetőség, elég egy is. (Na jó lehet egy uralkodó párt, meg egy soha-hatalomra-nem-jutó ellenzéki párt, hogy lehessen kivel ijesztgetni a választókat.) Különben sem kell a hülyének több választási lehetőséget adni. Fogadja csak el, amit, mi felülről kegyesen adunk neki, és ne szemtelenkedjen.
Pszichológia? Nincs is ilyen tudomány; az emberi lélekkel a teológiának kell foglalkoznia. Maslow-piramis? Nehogy már az embernek a kaja legyen a legfontosabb! Közgazdaságtan? Nehogy már az embernek az önös anyagi érdekei legyenek a legfontosabbak!...

Persze mindez így együtt, sűrítve ritkán jelenik meg, de ezek a vélemények külön-külön ma is léteznek. Hallottam őket különböző emberektől. Mondhatnátok, hogy most afféle ellenségképet akarok felépíteni, mint a kormányt kiszolgáló lapok, amik kitaláltak egyfajta absztrakt „Liberálist”, anélkül, hogy fogalmuk lenne, mi is az, hogy liberalizmus. (Vagyis a fenti szöveg egy ronda, cinikus demagógia.) De még egy szer szeretném leszögezni: 1. Ezeket a véleményeket mind külön-külön hallottam ma, Magyarországon, sokszor nem is olyan öreg emberektől. 2. Ezek a vélemények azért összefüggnek. Aki tagadja a Felvilágosodás szükségességét, az nehezen fogja elfogadni a jobbágyfelszabadításnak és az ártatlanság vélelmének a szükségességét is. 3. Hangsúlyozom, hogy nem ez a konzervativizmus. Ez csak annak egyik fajtája, az ultrareakciósság.

A kérdés ugye az ilyen elveket hangoztató emberekhez az lehet:
-Ha a változás az élet minden területén természetes, akkor a társadalmak életében miért nem?
-A feudalizmus is kifejlődött valamiből. Miért csak addig akarjuk visszaforgatni az idő kerekét, és nem mondjuk a boldog ősközösségig?
-Mindezek alapján a Felvilágosodás eszmerendszere által létrehozott újkori nemzettudatra sincs szükség?
-Miért kellene ezek alapján ezeknek az embereknek megünnepelni Március 15-ét vagy Október 23-át vagy bármilyen forradalmat? Miért nem elég Augusztus 20.? És miért lenne szükségük jelképként az „újkori” háromszínű zászlóra? Nem elég nekik a középkorból megmaradt hármashalmos-kettőskeresztes?
-Vagy nem volna-e helyesebb minden történelmi korból és társadalmi rendből a leghasznosabb s legszebb dolgokat átvenni?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése