2017. március 15., szerda

Idézőjel (Vasvári)

„Vannak, kik e szóval: forradalom, egybecsatolják a gyilkolás, öldöklés, kínpad, stb. véres eszméit.
Ezek csalatkoznak.
A forradalom nem egyéb, mint országos átalakulás. Ezen átalakulás történhetik vér nélkül vagy véresen. Ha a szabadság nagy eszméi általánosan meg vannak érve, akkor a forradalom békés úton véghez mehet. Hol a korszellem áthatotta az ország legnagyobb részét, ott a reform nagy akadályokra nem talál.
Ha az ország egy része vagy felekezete dacolni akar a korszellemmel, az új eszmékkel, e rész idéz elő vérontást, polgárháborút.
A forradalom megy, halad, folyvást növekszik, és végre hatalmas leszen, mint maga a sors.”

(Vasvári Pál: Irányrajzok az első francia forradalomról)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése