2016. augusztus 20., szombat

Leliwa lovagjainál VI.

Az Úrnak .... esztendeje, Tarnów
Julius hava


Vagynak tán, akik lenézik a komédiás mesterséget, pedig szép az, akkor is, ha mesterségként, s akkor is, ha csak úgy a maga s mások örömére, más munkák mellett gyakorolja az ember.
A polákok mindennél jobban szeretik a színházat, s ennek sokszor adják jelét. Ezért határoztuk el, hogy velük közösen mind szép színházat csinálunk, Tarnowski uramnak, s Tarnów minden lakosának örömére.

S amit előadánk, nem más, mint a dicső Arthur király és a Kerekasztal lovagjainak története. Illetve annak egy része. Mert ezek a dicső és vitéz férfiak a Világ minden lovagjának példával szolgálhatnak, s történetük tanulsággal.

Írta és rendezte pedig a darabot Rayla leányasszony, ki tűzrőlpattant menyecske lévén nemcsak a kardforgatáshoz, hanem a színirendezéshez is igen kiválóan ért. Valának közöttünk többen, kik megjárátk a kelták, britek s ánglus-szászok földjét, és ők sok történetet hallának Arthur királyról s az ő lovagjairól. De mi kik odáig nem jutottunk még, csak vágyódunk ama messzi honba, Arthur királyról mi is sokat hallottunk. S volt olyan is aki ismerte és olvasta ama szép történeteket, miket összegyűjtött (s hozzá újabbakat is kitalált) a nemes Thomas Malory lovag.

S valának olyak is, akik halloták mesélni az ánglus Püthónnak komédiásait Arthur királyról, Bedevere lovagról, Ni lovagjairól s a többiekről.

S mindeme tudást mi egybegyűjténk s abból Rayla leányasszony igen szép színidarabot kerekíte ki. Úgy rendezé, hogy beszéd kevés legyen benne, mert ki magyar, polák székely is játszik a darabban, s bár latinul is mindenki tud, a nézősereg nagy része mégiscsak lengyel pórnép vala, Tarnowski uraimék jobbágyai. S kevés a beszéd a darabban, de annál több a mozgás, s a szép hangzat, miáltal misztikussá, sejtelmessé leve az egész.

Magam is meglepődék, hogy Rayla rám osztotta Arthur király szerepét, melyre én sem elég délcegnek, sem elég méltónak nem tudtam magamat, egyszerű vitéz lévén mindig otthon is, s Polákországban is. De így még engem meg nem tiszteltek sehol is, s ha már így esett, iparkodtam méltónak lenni rá, s méltósággal viselni magamat így királyként.
A szép Guinevere, Atrhurnak hitvese pedig a székely Emőke leve, kinek szépsége vitán felül áll mindenek előtt. Örült is az én szívem is, rá nézve, s még sajnáltam is, hogy néha olyan nyersen kell bánnom vele a szerep szerint, nem úgy ahogy magam feje s szíve szerint szerettem volna.
Lancelot szerepét pedig a délceg Bagoly nembeli Levente vitéz. Szép arca, s vitézsége teszi rá méltóvá. Attila a nagy bölcs varázsló, Merlin. Bende vitéz leve a Kerekasztal legifjabb lovagja, Perceval avagy Parsifal.

(De eljátszá ő az ifjú Arthur szerepét is, mikor még nem vala Arthur király. Így tehát az Excaliburt is Bende barátom rántotta ki a sziklából, nem én.)

A gonosz, de szép boszorkányt Ági játszotta, kinek titokzatos arca, s bűbájos szeme varázslása igen alkalmas erre. Arthur nagy ellenfelét Modredet pedig maga a nagy vitéz, Sławomir, a Bátor játszotta.

S ott vala még a hatalmas termetű Hagen is, ki nemcsak hatalmas termetű és roppant erejű, meg hosszú orrú, de még a tüzes varázslatokhoz is jól ért, s nem is lehetett másnak adnia a Tűzokádó a Sárkány szerepét, egyedül csak neki.

A Gladii Amicinek minden rendű és rangú emberei, lovagjai és udvarhölgyei játszották a többi szerepet, a lovagokat, vitézeket, udvarhölgyeket és szörnyeket. (Galahad, Gawain, Bedevere is benne valának a színidarabban, de a Vérnyúl nem. S Tim atya sem. Vala viszont egy lovag, ki folyton azt kiáltozta: „Ni!” illetőleg, mivel polák vala: „Nyi!”)

Szép történet, amit mi itt eljátszottunk, s láttam, hogy akik nézték könnyek szöktek a szemükbe. Tarnowski uram is elismerőleg nézett ránk.

S utána még a székely vitézek és leányok előadának egy külön történetet bábokkal komédiázva, melyet nemrég találtak csak ki, s a mi küzdelmünket regélte el a gonosz Iriatis varázslóval, s annak sötét goblinseregével. S aki nézte, ezen is könnyezett, de ekkor már bizony a röhögéstől. Ezek a székelyek értik, hogyan csináljanak tréfát mindenből, még a véres harcból is. S annyi véres harc után jó is volt ezt látni.

(Vége következik)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése