2015. május 1., péntek

Ünnepi dalok

A mai napon, a munkások és a munkásmozgalom ünnepén én külön megemlékeznék azokról, akik először álltak ki Magyarországon külön a legnagyobb létszámú társadalmi réteg: a parasztság érdekeiért. Vagyis azokról, akik megpróbálták a parasztságot öntudatra ébreszteni. Ilyen módon ők a népi mozgalom elődjei.
Konkrétan az agrárszocialista mozgalmakra és az azokból kinövő első parasztpártokra gondolok.

Szántó Kovács Jánosra és társaira,

Várkonyi Istvánra és az ő Független Szocialista Pártjára (FSzP),

Mezőfi Vilmosra és az ő Újjászervezett Szociáldemokrata Pártjára (ÚSzDP)

és Áchim L. Andrásra és az ő Független Szocialista Parasztszövetségére (FSzPSz).

Íme ez alkalomból most ideteszem az emlegetett szervezetek indulóit. (Köszönet Nagy Dezsőnek, aki ezeket összegyűjtötte!) Annak idején nagy részüket a Kossuth-nóta dallamára énekelték, de ha ezt nem szeretnétek, vagy már túl egyhangúnak találjátok ezt az egy nótát, kijönnek éppenséggel a Kun verbunk dallamára is. (Csuhahahaha!) + Kisebb rövidítéssel a Garibaldi csárdás kis kalapja –kezdetű dalra is.
(Kérek még tippeket: milyen dallamokkal lenne érdemes ezeket énekelni?)

A Független Szocialista Párt (FSzP) indulója

A mi zászlónk ki van bontva,
Földmívelő lobogtatja.
Rajt’ a nép függetlensége,
Ne létezzen úr önkénye.

Lesütött a Nap sugára
A mezei munkásokra.
Független szocialista,
Ez a munkások jelszava.

Egyenlőség, testvériség,
Legyen bármilyen nemzetség:
Német, szerb, tót, oláh, magyar,
Ha a munkásnak jót akar!

A munkásság azt üzente,
Szűk a munkáson a mente,
Szűk a mente, s rongyos már ma,
A munkás jobb sorsát várja.

Föl, föl a harcra munkásnép,
A türelemből már elég!
Pusztítsuk el a rabigát,
Legyen béke, jog szabadság!

Nyolc órát munkában állunk,
Nyolcon test’ s lelket táplálunk,
S a pihenés nyolc órája
Erőt ad az új munkára.

Az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt (ÚSzDP) indulója

Munkánk kérge tenyerünkön,
Könnyünk sója kenyerünkön.
De szívünk a jövőt hívja,
Éljen, aki azt kivívja!

Nem kell, aki adót srófol,
Nagyuraknak kezet csókol,
A mi szavunk csak azé lesz,
Ki velünk tart, velünk érez.

Búsan zengve, félve szól a
Munkásoknak riadója,
Legyen végre harsogó dal,
Így hirdesse hangos szóval:

Éljen a munkásszövetség!
Éljen a munkás!

A következő két induló nem jön ki az előbb emlegetett dalok dallamára. Itt is kérünk tippeket, hogy milyen dallamra lehetne énekelni. Saját megzenésítéseket is elfogadunk. Köszönettel: a szerkesztőség.

Az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt (ÚSzDP) indulója

Munkát, jogot, hazát nekünk!
Nálunk az ész, az erő.
Bátorságunk, kitartásunk,
Mint a tenger árja nő.

Mienk a biztos győzelem,
De türelmünk elfogyott.
Halál vagy élet, jelszavunk:
Vesszenek a zsarnokok!


Független Szocialista Parasztszövetség (FSzPSz) indulója

Fel a harcra, fel munkások,
Ti jogtalan rabszolgák!
Álljunk ki a csatasíkra,
Követeljük nép jogát!

Bilincsekbe vagyunk verve,
És ha meg nem mozdulunk,
Örökre el vagyunk veszve,
Sose lesz nekünk jogunk.

Mi, kik létért annyit küzdünk,
És oly sokat fáradunk,
Nekünk a szabadság kéne,
Enyhítené bánatunk.

Mi, kik a föld rögös részén
Lábainkkal taposunk,
A szabadság letörlené
Verejtékes homlokunk!

Le tehát az akadállyal!
S ha szabadságot nem ád?
Vívjunk meg a zsarnoksággal,
S eljön majd a jobb világ.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése